Głębia ostrości

Pojęcie to można scharakteryzować jako określona przestrzeń, która na zdjęciu jest widoczna ostro, w określonej odległości od fotografowanego obiektu. Mimo, że jest ona wartością stałą, to można ją regulować trzema innymi wartościami:

wartość przesłony- im bardziej ją zwiększamy, tym większa jest głębia obrazu. Jednak należy pamiętać, że wraz z jej zwiększaniem, do aparatu wpada mniej światła, co może pogorszyć jakość robionego zdjęcia. Należy zatem zwiększyć czułość i ustawić dłuższy czas naświetlania- wiele aparatów ma możliwość automatycznego ustawiania czasu ekspozycji do wartości przesłony.

długość ogniskowej obiektywu- im dłuższą ogniskową obiektywu ustawimy, tym mniejszą głębię ostrości uzyskamy. Skracamy ogniskową, zwiększając zoom aparatu.

odległość od fotografowanego obiektu- im dalej jesteśmy od obiektu, którego ujęcie robimy, tym głębia ostrości jest większa. Oznacza to, że ostry będzie nie tylko obiekt naszego zainteresowania, ale także wszystko wokół niego. Kiedy zaś próbujemy zrobić zdjęcie z niewielkiej odległości- otoczenie jest już zamazane.

Warto zainteresować się głębią ostrości dla uzyskania bardzo ciekawych efektów. Zupełnie inaczej będzie wyglądało zdjęcie obiektu na nieostrym tle, niż takie samo, gdzie będzie widać wyraźnie całe otoczenie.


Newsletter